Facebook เปลี่ยนไอคอน เพราะพลังของ Feminism!
14/07/2015
หากลองสังเกตดีๆ คุณจะพบว่าไอคอน Friend Request และ Groups ของ Facebook บนมือถือ… ได้เปลี่ยนไปแล้ว!!นอกจากการเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่แล้ว ทาง Facebook ก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงรูปภาพไอคอนด้วยเช่นกัน

fb-content2_03

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เกิดจากแนวคิดของ Caitlin Winner ซึ่งเธออดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ทางเพศที่ไอคอนเก่า แฝงเป็นนัยเอาไว้ ในความเห็นของ Winner การให้ผู้หญิงที่ดูตัวเล็กกว่าหลบอยู่ด้านหลังผู้ชาย แสดงถึงความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศชายและ เพศหญิงอย่างชัดเจน และเพื่อเป็นการปกป้องให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ไม่ตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์ เธอจึงทำการแก้ไข ออกแบบใหม่ ให้ผู้หญิงอยู่ด้านหน้าผู้ชาย โดยให้ผู้หญิงมีขนาดเล็กกว่าเพียงเล็กน้อย ส่วนไอคอน Groups ที่แต่เดิมให้ผู้ชายอยู่ด้านหน้าก็ได้ทำการ เปลี่ยนแปลงในทำนองเดียวกัน คือย้ายผู้หญิงมาอยู่ด้านหน้า และยังออกแบบทรงผมใหม่ให้กับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพื่อสื่อความหมายเพิ่มเติม ในด้านความหลากหลายของผู้คนในสังคมอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.theverge.com