ให้เฉดสีสัน ปั้น Brand Identity
21/09/2015
นอกจากจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบศิลป์ที่มีความสำคัญที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว “สี” ยังอุดมไปด้วยความหมายซ่อนเร้น แฝงไว้ด้วยอารมณ์ ความรู้สึกหลากหลายอันยากจะบรรยาย และในบางครั้งบางคราว ก็อาจถึงขั้นมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ สามารถโน้มนำการตัดสินใจ และมีพลังส่งผลต่อ การกระทำของมนุษย์เราได้โดยไม่รู้ตัว
ทราบหรือไม่!!! กว่าร้อยละ 84 ของกลุ่มผู้บริโภคทั่วๆ ไป มีความเห็นว่า “สี” เป็นปัจจัยหลักซึ่งทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้า ชิ้นใด ชิ้นหนึ่ง และมีอีกกว่าร้อยละ 80 ที่เชื่อว่า การใช้สีที่โดดเด่น จะช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำ และระลึกถึงตราสินค้า (Brand recall and recognition) ในหมู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับบทความเรื่อง ”สีสัน” ในวันนี้ เรามาศึกษาความหมายในเชิงสัญญะและอารมณ์ รวมไปถึงพลังอันมหาศาลที่สีต่างๆ เหล่านี้จะสามารถ เติมเต็มให้แก่ชีวิตของมนุษย์เราได้กันเถอะ

blog-info1 blog-info2

ดังนั้น “สี” จึงนับว่ามีความสำคัญต่อการกำหนดภาพลักษณ์และทิศทางของแบรนด์เป็นอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการทุกท่านจึงควรใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนของการออกแบบที่มีการใช้สีเข้ามาเกี่ยวข้อง และพลิกมันให้เป็นจุดเด่น ที่จะช่วยขับเน้นบุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality) ให้ตราตรึงจนชัดเจนในใจกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย (Target Audience) ไปตราบนานเท่านาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.sociallystacked.com

*หมายเหตุ : ภาพประกอบที่ใช้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทความข้างต้นแต่อย่างใด