ต้องทำ Content แบบไหน จึงจะโดนใจ Target
25/08/2015

f1_03

คำว่า Content Marketing นั้น เป็นแนวทางการทำการตลาดยุคใหม่ไฟแรง ที่ถูกพัฒนามาให้สอดคล้องกับรูปแบบการสื่อสารผ่านทาง Social Media และพฤติกรรมการรับสารของกลุ่มผู้บริโภคผู้รับสารในยุคปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยม มีประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติ และได้ช่วยให้หลายๆแบรนด์ประสบความสำเร็จกันมาแล้วถ้วนหน้าภายในระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา ทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะได้รับการพัฒนาต่อยอด และถูกนำไปใช้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

g6_03

1. ทันสมัย และน่าสนใจ

แม้จะเป็นเนื้อหาที่เก่าหรือดูน่าเบื่อขนาดไหน แต่ผู้สร้าง Content ที่ดี ต้องอาศัยทักษะในการดัดแปลงรูปแบบของใจความ ให้ สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้รับสารในยุคปัจจุบันได้ มากที่สุด

g6_06

3. สื่อสารอย่างแม่นยำ และสม่ำเสมอ

การสื่อสารนอกจากจะต้องสามารถเรียกร้องความสนใจจาก กลุ่มเป้าหมายได้แล้ว ยังต้องอาศัยความต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อ เป็นการเตือนให้กลุ่มเป้าหมายระลึกถึงแบรนด์ในระยะยาว อันจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อและการสร้าง Brand Loyalty ในอนาคต

g8_11

5. ต้องมีคุณค่า จึงจะมีคุณภาพ

ที่สำคัญที่สุด Content ที่สร้างขึ้นมานั้น ต้องคำนึงถึงประโยชน์ ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเชิงกายภาพ หรือเชิงอารมณ์ ไม่เพียงแต่ Content ที่ให้ความรู้หรือคำแนะนำ เท่านั้นที่จะมีประโยชน์ เนื่องจาก Content ที่กระตุ้นอารมณ์ สะเทือนใจหรือความสนุกสนานเพลิดเพลิน ก็นับว่ามีคุณค่าเช่นกัน

เชื่อว่านักการตลาดรุ่นใหม่หัวก้าวหน้าทุกคนย่อมต้องรู้จักและ ตระหนักถึงความสำคัญของแนวทางการสื่อสารการตลาดผ่าน ทาง Content กันมาแล้วไม่มากก็น้อย และแม้จะไม่มีหลักการ ตายตัวใดๆในการทำ Content Marketing แต่การสร้างเนื้อหา ให้สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายได้ อย่างยั่งยืนนั้น ก็ควรจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่ Content พึงมี ตามแนวทาง 5 ประการดังต่อไปนี้
f5

2. มีความเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย

แม้เนื้อหาจะเพลิดเพลินหรือสนุกสนานจนสามารถเรียก ความสนใจจากมวลมหาชนได้มากขนาดไหน แต่ถ้าไม่สามารถ กระตุ้นความสนใจจากกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายของแบรนด์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะนับเป็นการสื่อสารที่เปล่าประโยชน์ ไปโดยปริยาย

g7_08

4. มีความจริงใจ ดูไม่ยัดเยียด

การสร้าง Content ที่พยายามสรรเสริญเยินยอผลิตภัณฑ์ อย่างโจ่งแจ้ง ย่อมทำให้กลุ่มเป้าหมายรับสารเกิดความ คลางแคลงใจในเรื่องความจริงใจของแบรนด์ ซึ่งย่อมนำไปสู่ อคติและความรู้สึกรำคาญได้

g9_14

การทำ Content Marketing อย่างแยบยล จึงกลายมาเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบการธุรกิจทุกประเภท ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์มากมาย อย่างคาดไม่ถึงแก่เจ้าของแบรนด์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะฉะนั้น ถึงเวลาแล้วที่เราควรเปลี่ยนผู้เสพข้อมูลในโลกโซเชียล… ให้กลายมาเป็น กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย และสานสัมพันธ์กับพวกเขาจนกลายเป็นลูกค้าของเราในที่สุดกันดีกว่า

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก www.growthbee.com, www.pinterest.com

*หมายเหตุ : ภาพประกอบไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใด